• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کمپین "ما نمی بینیم"

کمپین "ما نمی بینیم"

این روزها گاهی که به خیابان های شهرمان نگاه می کنیم احساس بدی به ما دست می دهد از آدم هایی که به نام مقدس آزادی و البته بیشتر برای خودنمایی حجاب را به بازی می گیرند.
1 - 4 of 24
 
 
 
در این محتوای هوشمند، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با پدیده فتوسنتز آشنا می‌شوند. ...